Find 5 skrivefejl Zigns

Skrivefejl ødelægger dit dit gode navn og rygte.

Hvis du ikke har andre til at læse korrektur på dine tekster, så gør dig selv den tjeneste, at luge ud i dit sprog for disse 5 almindelige fejltagelser.

Det tager kun 7 minutter at lære.

Skrivefejl nummer 1

Ligger eller lægger – verdens nemmeste huskeregel

Tip! LÆgger er en bevÆgelse. Altså husk bogstavet Æ.

Når noget lIgger, er det helt stIlle. Husk bogstavet I.

Du lÆgger bogen (det er en bevÆgelse), nu lIgger bogen på bordet. Den lIgger helt stIlle.

Du kan også bruge bevægelses-æ’et på ‘hængte’: Jeg hÆngte jakken på knagen. Så hang den dér.


Skrivefejl nummer 2

Hans eller sin – brug dig selv 

Det er ikke så svært, du skal bare vide, HVEM der ‘ejer’ genstanden.

Per kørte på hans cykel. Her er en tredje og ukendt person til stede, nemlig ham, der ejer cyklen.

Hvis det er Per, der ejer cyklen, så er det SIN: Per kører på SIN cykel.

Tip! Prøv at sætte dig selv i stedet.

Mener du: 

Jeg kørte på hans cykel, eller mener du: Jeg kørte på MIN cykel.

Se her:

Lone sad i hendes/sin søsters seng.

Sæt dig selv i stedet for Lone: Jeg sad i MIN søsters seng

Altså sidder Lone i SIN søsters seng.

(Det er søsteren hun ‘ejer’, ikke sengen)


Skrivefejl nummer 3

Nutids-r – selvfølgelig kan du det

Det hedder nutidsendelse, fordi det sker lige nu.

‘At køre’ er grundformen, men hvis du gør det lige nu, så ‘køreR’ du.

Tip! I stedet for de svære ord: kører, hører, lærer, ændrer og så videre, så prøv med ordene CYKLER,  LYTTER, FORSTÅR eller SKIFTER.

Grunden til at nogle ord er svære at høre om de ender på r, er fordi ordet allerede har et et r i slutningen.

HøRe/høReR.

‘Han høre efter’ eller ‘Han hører efter’?

Prøv med lytter:

Han lytte efter eller Han lytter efter

Så er det ikke så svært, vel?


Skrivefejl nummer 4

Sammensatte ord – stol ikke på stavekontrollen

Stavekontrol er ikke troværdig. Word og andre tekstbehandlingsprogrammer har lært os at dele ord, fordi ordene ikke er i deres interne ordbøger. Når vi deler ordene, bliver vi belønnet med at den røde korrektionsstreg forsvinder. Det er desværre ofte forkert.

Tro ikke på stavekontrollen alene.

Tip! Hvis du er i tvivl om et ord skal deles, så tjek om du ville trække vejret midt i ordet.

Post (træk vejret) bud. Nej vel?

Du kan også prøve at sige ‘æh’ midt i ordet.

Pølse æh vogn.

Som hovedregel kan man sige, at hvis ordet er sat sammen af to navneord, så skal det ikke deles.

Et stål et profil = et stålprofil

En rotte en gift = rottegift

Hvis trykket ligger på første ord, skal det som regel også skrives sammen:

TYSKlærer, CYKELtrailer, TAXAchauffør, RIDEbukser

Ord der indeholder fuge-s skal ALDRIG deles.

HegnSpæl, ombudSmand, opslagSværk

Er du i tvivl så slå ordet op på Dansk Sprognævns hjemmeside dsn.dk


Skrivefejl nummer 5

Ad eller af – det er (næsten) nemt

AF kan bedst betegnes som ‘væk fra’ og AD er langs med.

Tip! Forestil dig, at du går på en gang.

Du går hen AD gangen. (Langs med)

I samme øjeblik du skifter miljø, så går du ud AF døren. (Væk fra)

Han kravler op AD væggen og ud AF vinduet.

”AF banen (væk fra), der kommer et tog hen AD (langs med) banen”

Nogle gange er det frivilligt, men kun når det ikke er logisk:

Man kan for eksempel både grine AD og AF noget.

Vil du have en liste over de mest almindelige AF/AD ord, så læs mere på sproget.dk


Du bestemmer majonæsen

Med jævne mellemrum opdaterer Dansk Sprognævn den danske retskrivningsordbog.

Dansk Sprognævn er dem, der holder styr på danskernes sprog og de korrekte stavemåder. Deres opdateringer er baseret på, hvordan danskerne skriver og læser.
I startfirserne var der regulær ordkrig, da ordet ‘majonæse’ blev føjet til ordbogen sammen med ‘mayonnaise’.

Forargelse, oprør. Majonæse var et svært ord at elske.

I 2012 blev stavemåden fjernet fra Dansk Retskrivningsordbog, og den eneste korrekte stavemåde er i dag: Mayonnaise.

Du er med til at bestemme sproget. Hvis flertallet af danskerne begynder at stave forkert, vil de ‘forkerte’ ord til sidst blive optaget i det danske sprog af Dansk Sprognævn.

Pas på sproget.

Vil du blive endnu bedre til at skrive? Se kursuslisten over kurser i Skriv godt.

Hjælp til korrekturlæsning på stort og småt? Kontakt mig.